นเรศวรไชย 2

นเรศวรไชย 2 is a street, also known as ป่ามะพร้าวไชย 5 in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

นเรศวรไชย 2

type of road
Secondary road
alt_name
ป่ามะพร้าวไชย 5