ป่ามะพร้าวไชย 4

ป่ามะพร้าวไชย 4 is a street in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

ป่ามะพร้าวไชย 4

type of road
Secondary road
Fast Food
Morning Best Food in the World (4.00-10.00 am)