พระตำหนักสิริยาลัย

พระตำหนักสิริยาลัย in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

พระตำหนักสิริยาลัย

leisure
park