พระที่นั่งตรีมุข

พระที่นั่งตรีมุข is a historical building in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

พระที่นั่งตรีมุข

building
Yes