พระที่นั่งเย็น

พระที่นั่งเย็น is a historical church in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.