พระราชวังบางปะอิน

พระราชวังบางปะอิน in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

พระราชวังบางปะอิน

Tourism
Museum