วัดพระราม

วัดพระราม is a historical building in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.