วัดภูเขาทอง

วัดภูเขาทอง, also known as Golden Mount in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

วัดภูเขาทอง

Tourism
Attraction
alt_name
Golden Mount