วัดมหาธาตุ อยุธยา

วัดมหาธาตุ อยุธยา is a historical place of worship in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

วัดมหาธาตุ อยุธยา

Object
Religion
building
ruins