วัดหน้าพระเมรุ

วัดหน้าพระเมรุ is a wheelchair accessible place of worship in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

วัดหน้าพระเมรุ

Object
Religion
building
Yes
Suitable for wheelchair users
Yes