วัดหลังคาดำ

วัดหลังคาดำ is a historical building in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.