สายเหนือ

สายเหนือ in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

สายเหนือ

Station
ท่าเรือ, หนองวิวัฒน์