หมู่บ้านญี่ปุ่น

หมู่บ้านญี่ปุ่น is a historical building in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

หมู่บ้านญี่ปุ่น

Tourism
Museum
building
Yes