อยุธยา

อยุธยา is a building in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.