เจดีย์

เจดีย์ is a building in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

เจดีย์

building
Temple