แม่น้ำ ลพบุร

แม่น้ำ ลพบุร in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

แม่น้ำ ลพบุร

waterway
river