แม้น้ำน้อย

แม้น้ำน้อย in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

แม้น้ำน้อย

waterway
river