โรงไฟฟ้าวังน้อย

โรงไฟฟ้าวังน้อย in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

โรงไฟฟ้าวังน้อย

landuse
industrial
operator
EGAT