อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก

อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก in จังหวัดมุกดาหาร.

อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก

landuse
reservoir