อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่

อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ in จังหวัดมุกดาหาร.

อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่

landuse
reservoir