ถนนพพิธภักดี

ถนนพพิธภักดี is a street in จังหวัดยะลา.

ถนนพพิธภักดี

type of road
District road