ถนนวิไลจิตต์

ถนนวิไลจิตต์ is an asphalted street in จังหวัดสิงห์บุรี.