ซอยศรีสุมังคล์3

ซอยศรีสุมังคล์3 is a street in จังหวัดหนองคาย.