เขื่อนวังร่มเกล้า

เขื่อนวังร่มเกล้า in จังหวัดอุทัยธานี.

เขื่อนวังร่มเกล้า

waterway
dam