ຮ່ສມທີ 2

ຮ່ສມທີ 2 is a street in ໂພນໂຮງ.

ຮ່ສມທີ 2

type of road
Secondary road