Houay Lamphan Gnai Dam

Houay Lamphan Gnai Dam in ເມືອງທ່າແຕງ.

Houay Lamphan Gnai Dam

waterway
dam