ໄຊຍະບູລີ

ໄຊຍະບູລີ
ເມືອງບໍ່ແຕນ
ເມືອງຫົງສາ
ເມືອງແກ່ນທ້າວ
ເມືອງຄອບ
ເມືອງເງິນ
ເມືອງປາກລາຍ
ເມືອງພຽງ
ເມືອງທົ່ງມີໄຊ
ເມືອງໄຊຍະບູລ
ເມືອງຊຽງຮ່ອນ
ເມືອງໄຊສະຖານ