ပြည်ထောင်စုလမ်း

ပြည်ထောင်စုလမ်း is a street in ပူတာအို.

ပြည်ထောင်စုလမ်း

type of road
District road
Police
Putao Police Station
Marketplace
ပူတာအိုစျေး
Religion
Church of Christ