မတၱေလး - ဗန္းေမာ္လမ္း

မတၱေလး - ဗန္းေမာ္လမ္း is an asphalted street in ဗန်းမော်.

မတၱေလး - ဗန္းေမာ္လမ္း

type of road
Slip