ကယားပြည်နယ်‌ (Kayah)

ကယားပြည်နယ်‌ (Kayah)
ဘော်လခဲခရိုင
ဘောလခဲ
မယ်စဲ
လွိုင်ကော်‌ခရိုင
ဒီးမော့ဆို
လွိုင်ကော်
ရှားတော