ကယားပြည်နယ်‌ (Kayah)

ကယားပြည်နယ်‌ (Kayah)
ဘော်လခဲခရိုင
ဘောလခဲ 4
မယ်စဲ 1
လွိုင်ကော်‌ခရိုင
ဒီးမော့ဆို 1
လွိုင်ကော် 8
ရှားတော 2