လွိုင်ကော်‌ခရိုင

လွိုင်ကော်‌ခရိုင
ဒီးမော့ဆို
လွိုင်ကော်
ရှားတော