ကော့ကရိတ်ခရိုင်

ကော့ကရိတ်ခရိုင်
ကော့ကရိတ် 17
ကြာအင်းဆိပ်ကြီး 119