Pathein-Monywa Road

Pathein-Monywa Road is a street in မင်းတုန်း.

Pathein-Monywa Road

type of road
Slip
Village
Sapartan Village