ရခိုင်ပြည်နယ် (Rakhine)

ရခိုင်ပြည်နယ် (Rakhine)
ကျောက်ဖြူခရိုင်
အမ်း
ကျောက်ဖြူ
မာန်အောင်
မောင်တောခရိုင
ဘူးသီးတောင်
မောင်တော
မြောက်ဦးခရိုင
ကျောက်တော်
မြောက်ဦး
မြေပုံ
စစ်တွေခရိုင
ပေါက်တော
စစ်တွေ
သံတွဲခရိုင
ဂွမြို့နယ်
သံတွဲ