ရခိုင်ပြည်နယ် (Rakhine)

ရခိုင်ပြည်နယ် (Rakhine)
ကျောက်ဖြူခရိုင်
အမ်း 28
ကျောက်ဖြူ 2
မာန်အောင် 1
မောင်တောခရိုင
ဘူးသီးတောင် 8
မောင်တော 3
မြောက်ဦးခရိုင
ကျောက်တော် 1
မြောက်ဦး 16
မြေပုံ 2
စစ်တွေခရိုင
ပေါက်တော 1
စစ်တွေ 7
သံတွဲခရိုင
ဂွမြို့နယ် 44
သံတွဲ 63