ကျောက်ဖြူခရိုင်

ကျောက်ဖြူခရိုင်
အမ်း 28
ကျောက်ဖြူ 2
မာန်အောင် 1
ရမ်းဗြဲ 0