ကမ္းေျခသြားလမ္း

ကမ္းေျခသြားလမ္း is a street in စစ်တွေ.

ကမ္းေျခသြားလမ္း

type of road
District road