မြောက်ဦးခရိုင

မြောက်ဦးခရိုင
ကျောက်တော် 1
မင်းပြား 0
မြောက်ဦး 16
မြေပုံ 2