ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း

ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း
ကျိုင်းတုံခရိုင်
ကျိုင်းတုံမြို့နယ် 17
မိုင်းခတ် 1
မိုင်းလား 2
မိုင်းယန်း 1
မိုင်းဆတ်ခရိုင်
မိုင်းဆတ် 1
မိုင်းပျဥ်း 4
မိုင်းတုံ 1
တာချီလိတ် 6
မိုင်းဖြတ်ခရိုင်
မိုင်းယောင်း 4