ნურიგელის ტბა

ნურიგელის ტბა in ბათუმი.

ნურიგელის ტბა

natural
water