აჭისწყალი (Achis-Tskali)

აჭისწყალი (Achis-Tskali) in ქობულეთის მუნიციპალიტეტი.

აჭისწყალი (Achis-Tskali)

waterway
river