ბახმარო-გომისმთა

ბახმარო-გომისმთა is a street in შუახევის მუნიციპალიტეტი.

ბახმარო-გომისმთა

type of road
Secondary road
Place
მერია ყელი, ტყისველა