თამარ მეფის I შესახვევი

თამარ მეფის I შესახვევი is a street in შუახევის მუნიციპალიტეტი.

თამარ მეფის I შესახვევი

type of road
Secondary road