ილია ჭავჭავაძის გამზირი

ილია ჭავჭავაძის გამზირი is a street in შუახევის მუნიციპალიტეტი.