ტბეთი (Tbeti)

ტბეთი (Tbeti) in შუახევის მუნიციპალიტეტი.

ტბეთი (Tbeti)

waterway
stream