ჩირუხისწყალი (Chirukhistskali)

ჩირუხისწყალი (Chirukhistskali) in შუახევის მუნიციპალიტეტი.

ჩირუხისწყალი (Chirukhistskali)

waterway
stream
Village
მახალაკიძეები
drinking_water
წყარო