ჭარნალი

ჭარნალი in ხელვაჩაურის რაიონი.

ჭარნალი

landuse
Secondary road