ჭოროხი

ჭოროხი in ხელვაჩაურის რაიონი.

ჭოროხი

waterway
river