ყვირილის წყალი (Kvirilis Tskali)

ყვირილის წყალი (Kvirilis Tskali)

Gewässer
river
Beyond dummy