გიორგი შატბერაშვილის ქუჩა

გიორგი შატბერაშვილის ქუჩა is a street in თბილისი.