დიღომბარის ქუჩა

დიღომბარის ქუჩა is a street in თბილისი.